Duon DUON Dystrybucja sp. z o.o.

Działalność DUON Dystrybucja sp. z o.o. skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG) poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG.

Obecnie DUON Dystrybucja sp. z o.o. posiada ponad 480 km własnych gazociągów w tym w 9 lokalizacjach sieciowych przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz około 70 km gazociągów w miejscowościach opartych o LNG, zasilanych z 21 stacji regazyfikacji, oraz instalacje LNG w fazie budowy i projektów.

Przejdź na stronę