Ciepłownia Siemianowice Komunikat dla klientów

Odbiorca końcowy uprawniony do „zamrożenia” cen w II półroczu 2019 roku jest obowiązany złożyć do „Ciepłowni Siemianowice” sp. z o.o. oświadczenie, spełniające przesłanki wymienione w art. 5 ust. 1a pkt. 2-5 ustawy.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1210).

Pobierz wzór oświadczenia

Oświadczenie należy złożyć do „Ciepłowni Siemianowice” sp. z o.o. najpóźniej do 27 lipca 2019 roku. Liczy się data złożenia dokumentu do „Ciepłowni Siemianowice” sp. z o.o, a nie data jego nadania. Termin przekazania innych informacji wynikających z rozporządzenia zostanie określony w rozporządzeniu.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

"Ciepłownia Siemianowice" sp. z o.o.

ul. Olimpijska 14

41-100 Siemianowice Śląskie