Kodeksy Sieci i Wytyczne

Kodeksem sieci określa sie zbiór ośmiu Rozporządzeń Komisji Europejskiej, w których wyróżnia się Kodeksy sieci i Wytyczne. Ich celem jest budowa wspólnego, jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej. Implementacja Kodeksów sieci i Wytycznych pozwoli na wprowadzenie wspólnotowych rozwiązań w zakresie rynku energii elektrycznej oraz pracy systemów elektroenergetycznych. Ułatwi liberalizację rynku energii, przyczyni się do dalszego rozwoju konkurencji na rynkach energii elektrycznej oraz poprawi standard usług i bezpieczeństwo dostaw. Zatem Kodeksy sieci i Wytyczne to narzędzie prawne, umożliwiające optymalizację oraz zwiększenie efektowności procesów rynkowych, które są realizowane przez uczestników rynku. W przypadku konfliktu pomiędzy przepisami rozporządzeń i przepisami krajowych aktów wykonawczych, Kodeksy sieci i Wytyczne mają pierwszeństwo w stosowaniu.

Podział Kodeksów sieci i Wytycznych przedstawia poniższa tabela:

Kodeksy sieci i Wytyczne
Obszar Przyłączeniowy Obszar Rynkowy Obszar Operacyjny
  • Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (RfG)
  • Wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM)
  • Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL)

 

  • Kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (DCC)
  • Wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (FCA)
  • Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER)
  • Kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (HVDC)
  • Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB)
 

"Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. pełni funkcję Operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Wszelkie informacje oraz dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą Kodeksów Sieci i Wytycznych w obszarze energii elektrycznej.

Całość dokumentacji związanej z Kodeksem Sieci i Wytycznymi znajduje się w zakładce Dokumenty -->> Energia elektryczna.