Ciepłownia Siemianowice Informacje podstawowe

“Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym, zajmującym się produkcją ciepła, którego nośnikiem jest gorąca woda wykorzystywana na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Energię cieplną dostarczamy do siemianowickich przedsiębiorstw, instytucji użyteczności publicznej oraz do siemianowickich mieszkań.

Nasze produkty wytwarzamy z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego, dbając o minimalizację wpływu spalanego węgla na otoczenie. Realizacja zadań proekologicznych powoduje, że produkcja energii cieplnej wyraźnie zminimalizowała swoje negatywne oddziaływanie na środowisko.

Forma prawna:

“Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach w Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS: 0000142460 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy wynosi 488 700,00 PLN i został opłacony w całości.

Zakres działalności:

“Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym, zajmującym się produkcją ciepła, którego nośnikiem jest gorąca woda wykorzystywana na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Energię cieplną dostarczamy do siemianowickich przedsiębiorstw, instytucji użyteczności publicznej oraz do siemianowickich mieszkań w następujących obszarach i dzielnicach miasta:

 • Centrum – rejony ulic: Kolejowej, Powstańców, PCK, Dworskiej, Jana Pawła II, Gansińca, Pstrowskiego,
 • Michałkowice – rejony ulic: Stawowej, Bytomskiej, Oświęcimskiej, Orzeszkowej,
 • dawna dzielnica “Huta Laura” – rejony ulic Sobieskiego, Hutniczej, Kopernika, Jedności, Katowickiej Lipowej.

Nasze produkty wytwarzamy z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego, dbając o minimalizację wpływu spalanego węgla na otoczenie. Realizacja zadań proekologicznych powoduje, że produkcja energii cieplnej wyraźnie zminimalizowała swoje negatywne oddziaływanie na środowisko.

Koncesje, taryfy, decyzje administracyjne:

Działamy w oparciu o następujące akty prawne:

 • Koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie ciepła,
 • Koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na przesyłanie i dystrybucję ciepła,
 • Koncesja Prezesa urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną,
 • Koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na dystrybucję energii elektrycznej,
 • Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 • Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 • Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy ponad 50MWt, zatwierdzone decyzją Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie,
 • Decyzja w sprawie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.

Plan połączenia z Termico sp. z o.o.:

Mając na uwadze konieczność dalszego rozwoju prowadzonej przez spółkę Ciepłownia Siemianowice sp. z o.o. działalności gospodarczej, dla osiągnięcia lepszych wyników finansowych, jak również dla uporządkowania struktury w ramach Grupy Kapitałowej GGE sp. z o.o., obniżenia kosztów działalności łączących się spółek, a także dla wzrostu potencjału wykonawczego w ramach Spółek Ciepłownia Siemianowice sp. z o.o. i Termico sp. z o.o. poprzez działalność jednego podmiotu w miejsce dotychczasowych dwóch, Zarządy spółek wyrażają zamiar połączenia i zgodnie przyjmują dostępny poniżej plan połączenia.