Ciepłownia SiemianowiceCiepło w Twoim domu

Produkujemy enegię cieplną, której nośnikiem jest gorąca woda, wykorzystywana na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.

 

Energia cieplna
Energia cieplna

Nośnikiem energii cieplnej, która produkowana jest w Ciepłowni Siemianowice jest gorąca woda, służąca do centralnego ogrzewania oraz na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Ciepło przez cały rok
Ciepło przez cały rok

Czy latem musi być ciepło? Oczywiście. Tak odpowie każdy z nas, na zadane w ten sposób pytanie. A gdyby to pytanie dotyczyło nie warunków atmosferycznych a ciepła sieciowego, czy odpowiedzielibyśmy podobnie?

Energia elektryczna
Energia elektryczna

"Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. zajmuje się obrotem oraz dystrybucją energii elektrycznej. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDn).

Mieszanka popiołowo-żużlowa
Mieszanka popiołowo-żużlowa

"Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. w procesie produkcji energii cieplnej wykorzystuje węgiel kamienny w postaci miału. Ubocznym produktem powstającym podczas spalania miału węglowego są popioły lotne oraz żużel paleniskowy.