Energia elektryczna

 

Słysząc lub czytając frazę „energia elektryczna” niejako automatycznie zamieniamy je na powszechnie stosowany wyraz "prąd". Bez niego trudno nam wyobrazić sobie funkcjonowanie we współczesnym świecie. Elektryczność mocno wpływa na nasze życie. Aby to sobie naocznie uświadomić, wystarczy po prostu zastanowić się i policzyć z ilu urządzeń elektrycznych korzystamy na co dzień. Nie ulega wątpliwości, że energia elektryczna jest najważniejszym składnikiem gospodarki światowej.

Prąd elektryczny jest uporządkowanym ruchem ładunków elektrycznych, których nośnikami są najczęściej elektrony. Już w czasach starożytnych odkryto zjawisko, które nazwano elektrycznością. Mianowicie zaobserwowano, że pocierając bursztyn, przyciąga on drobiny kurzu. Ciekawostka: z języka greckiego elektron oznacza bursztyn. Elektron ma ujemny ładunek elektryczny. To właśnie Wiliam Gilbert, angielski fizyk, odkrył zjawisko magnetyzmu ziemskiego, indukcji magnetycznej i elektryzowania się ciał wskutek tarcia. Stephen Gray jako pierwszy prowadził eksperymenty nad przewodnictwem elektrycznym. Dzięki jego eksperymentom dokonano podziału materiałów, które dzisiaj znamy jako przewodniki i izolatory oraz stwierdzono, że tzw. moc elektryczna może być przenoszona na odległość. W kolejnych latach badania zjawiska elektryczności możemy poznać m.in. takie nazwiska jak: Benjamin Franklin, który zakładał elektryzowanie dodanie i ujemne; Alessandro Volta, który skonstruował kondensator; Charles Coulomb, który opisał siłę oddziaływania elektrostatycznego ładunków elektrycznych – prawo Coulomba; Geogr Ohm, który ogłosił proporcjonalność natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia na jego końcach – prawo Ohma; Michael Faraday, który odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej i skonstruował pierwszy model silnika elektrycznego; Gustaw Kirchhoff to twórca praw dotyczących obwodów elektycznych – pierwsze i drugie prawo Kirchoffa; Andre Ampere, który badał zjawisko elektromagnetyzmu oraz sformułował teoretyczne podstawy elektrodynamiki.

Początkowo prąd elektryczny był wykorzystywany do zasilania i transportu energii. Rozwój nauki spowodował, że zmieniając natężenie prądu w przewodzie możemy przesłać wiadomość, co przyczyniło się do zbudowania przez Samuela Morse’a pierwszego amerykańskiego telegrafu. Następnie wynaleziono telefon, radio, żarówkę. Aby móc korzystać z tych wynalazków, konieczne było doprowadzenie prądu do domostw. Gdy słyszymy nazwisko Thomas Edison, myślimy o żarówce. Ale to on jako pierwszy uruchomił sieć elektryczną, która dostarczała prąd stały (z ang. DC – direct current) do mieszkańców Manhattanu. Zatrudniony przez Edisona Nikola Tesla, jego późniejszy rywal i jak podają niektóre źródła wróg, wniósł patent na energię elektryczna, opartą o prąd przemienny (z ang. AC – alternating current).

To właśnie prąd przemienny płynie w naszych gniazdkach i pozwala na zasilanie coraz bardziej wymyślnych sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

W latach gospodarki centralnie planowanej energia elektryczna była traktowana jako dobro wyższego rzędu. Wynikało to z dążenia rządów do przejmowania pełnej odpowiedzialności za tzw. sektory strukturalne (od komunikacji po przemysł paliw i energii) jak i z przekonania o całkowitej kontroli strategicznych obszarów, związanych z funkcjami użyteczności publicznej.

Gospodarka neoliberalna zmieniła podejście do nieefektywnej ekonomiki nakazowo-rozdzielczej. Energia elektryczna przestała być traktowana jako dobro wyższego rzędu i stała się towarem. Odbiorca energii elektrycznej stał się klientem. Tak narodził się rynek energii elektrycznej.

Instytucją, która reguluje pewne aspekty rynku energii elektrycznej jest Urząd Regulacji Energetyki. Energia elektryczna jest towarem specyficznym. Zgodnie z Prawem energetycznym rozdzielona jest zapłata za zakupioną energię jak i za usługę jej przesyłu.

Rynek energii elektrycznej podlega określonym regulacjom i procesom standaryzacji. Jest to istotne w procesie budowy wspólnego, jednolitego i liberalnego europejskiego rynku energii elektrycznej.

Zapraszamy zatem do zapoznania się z bazą wiedzy oraz dokumentami związanymi z taryfą dla energii elektrycznej, z procedurą przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, o zamówieniu mocy umownej, Kodeksem sieci, procedurą zmiany sprzedawcy, instrukcjami ruchu jak i wzorem generalnej umowy dystrybucyjnej.