Historia

W okresie przemian gospodarczych Kopalnia Węgla Kamiennego “Siemianowice” podjęła decyzję o restrukturyzacji. W planach tejże restrukturyzacji zgodnie z ówczesnym trendem wydzielono ze struktur zakładu oddziały, nie mające bezpośredniego wpływu na wydobycie węgla. Zrestrukturyzowano między innymi oddział budowlany, dwie kotłownie i oddział transportowy, powołując spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wydzielono zasoby mieszkaniowe, z których utworzono Spółdzielnię Mieszkaniową “Michał” (wcześniejsza nazwa Spółdzielnia Mieszkaniowa “Gwarek”). Oddano również w najem zakładowe domy wczasowe.

Ponieważ oddział ciepłowni oprócz usług dla kopalni (np. produkcja pary dla maszyn wyciągowych) świadczył również usługi zewnętrzne (np. para i gorąca woda dla celów grzewczych, technologicznych oraz na potrzeby ciepłej wody użytkowej), to rachunek ekonomiczny przemawiał za rozpoczęciem działalności na własny rachunek. Mając rynek zbytu na energię cieplną, oddział ciepłowni przy odpowiedniej polityce cenowej rozpoczął działalność na terenie Siemianowic Śląskich jako “Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o.. Spółkę powołali byli pracownicy oddziału kotłowego kopalni, którzy objęli 51% udziałów. Pozostałe 49% udziałów objęła KWK “Siemianowice”, a po jej likwidacji sukcesorem prawnym stała się Kompania Węglowa S.A. Aktualnymi udziałowcami są osoby prawne.

"Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 listopada 1992 roku. Do 1995 roku Ciepłownia Siemianowice dzierżawiła majątek od KWK “Siemianowice”. W latach 1996-1998 Ciepłownia leasingowała dzierżawiony majątek. Spółka posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Na początku swojej działalności “Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. posiadała dwa oddziały. Główna siedziba mieściła się przy ulicy Marii Konopnickiej 1 (tzw. Rejon II), a ówczesny oddział zakładu przy obecnej ulicy Olimpijskiej 14 (dawna Al. Przodowników Pracy, tzw. Rejon I). W siedzibie głównej przedsiębiorstwa zainstalowane były dwie parowe jednostki kotłowe. Natomiast w oddziale zakładu znajdowały się trzy kotły parowe, dwa kotły wodne.

Obecnie “Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. zlokalizowana jest przy ulicy Olimpijskiej 14 w Siemianowicach Śląskich. W przedsiębiorstwie zainstalowane są cztery kotły wodne.