Ciepłownia Siemianowice Energia elektryczna

Wskaźniki SAIDI, SAIFI i MAIFI w roku 2019

  1. Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej (SAIDI nieplanowane) – 166,26 min
  2. Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej + katastrofalnej (SAIDI nieplanowane z katastrofalnymi) – 0 min
  3. Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowej długiej i bardzo długiej (SAIDI planowane) – 732,63 min
  4. Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich (SAIFI nieplanowane) – 1,26
  5. Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich + katastrofalne (SAIFI nieplanowane z katastrofalnymi) – 0
  6. Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw planowych długich i bardzo długich (SAIFI planowane) – 0,43
  7. Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI) – 0
  8. Liczba obsługiwanych odbiorców – 19

Siemianowice Śląskie, 03.04.2020

Informacja dotyczy I kwartału 2020 roku

  1. „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. informuje o braku podmiotów, ubiegających się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.
  2.  Łączna wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w poniższej tabeli:
Lata 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Moc przyłączeniowa [MW] 1,8652 1,8652 1,8652 1,8652 1,8652 1,8652 1,8652

Ciepłownia Siemianowice nie posiada stacji elektroenergetycznych oraz ich grup, które wchodzą w skład sieci o napięciu znamionowych 110 kV i wyższym.

Sprzedawca zobowiązany

Na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1269 z późn. zm.), informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. została wyznaczona z urzędu na okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego:

„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
ul. Olimpijska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6430000721
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000142460