Energia elektryczna

Energia elektryczna

Energia elektryczna stale towarzyszy nam każdego dnia. Umożliwia ludzkości korzystanie z udogodnień techniczno-technologicznych oraz jest źródłem bezpieczeństwa. Dostawy energi elektrycznej umożliwiają rozwój gospodarczy danego kraju. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że stanowią podstawę funcjonowania społeczeństwa.

Głównym zadaniem rynku energii elektrycznej jest zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców końcowych, którymi są gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi oraz jednostki użyteczności publicznej.

Rynek energii elektrycznej składa się z następująych segmentów:

  • wytwarzania,
  • przesyłu,
  • dystrybucji,
  • obrotu.

Energia elektryczna wytwarzana jest w Polsce w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz odnawialnych źródłach energii. Nośnikiem energii elektrycznej jest węgiel (kamienny, brunatny), gaz (biogaz), biomasa, wiatr, słońce, woda. Energia elektryczna transportowana jest do odbiorców finalnych dwoma rodzajami sieci: przesyłowymi oraz dystrybucyjnymi. Dystrybutorzy energii elektrycznej zajmują się dwoma niezależnymi rodzajami działalności: sprzedażą energii oraz jej transportem siecią dystrybucyjną. Przedsiębiorstwa obrotu zajmują się sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Dostawy energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej realizujemy na terenie miasta Siemianowice Śląskie w rejonie ulicy Konopnickiej. Odbiorcami energii elektrycznej jest sektor przemysłowo-usługowy.

 

Zgodnie z zapisami koncesji "Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. może wykonywać działalność gospodarczą, polegającą na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Siemianowice Śląskie, sieciami o napięciu 6kV i sieciami niskiego napięcia.  Odbiorcą energii elektrycznej jest sektor przemysłowy.

Ponadto "Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. może wykonywać działalność gospodarczą, polegająca na obrocie energią elektryczną na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.