Informacja o mocy przyłączeniowej

Informacja przedstawiona zgodnie z art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami).

Siemianowice Śląskie, 06.10.2021

Informacja dotyczy III kwartału 2021 roku

  1. „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. informuje o braku podmiotów, ubiegających się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.
  2.  Łączna wartość dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w poniższej tabeli:
Lata 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Moc przyłączeniowa [MW] 1,8652 1,8652 1,8652 1,8652 1,8652 1,8652 1,8652

Ciepłownia Siemianowice nie posiada stacji elektroenergetycznych oraz ich grup, które wchodzą w skład sieci o napięciu znamionowych 110 kV i wyższym.