Informacje podstawowe

“Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. jest koncesjonowanym przedsiębiorstwem energetycznym, zajmującym się produkcją ciepła, którego nośnikiem jest gorąca woda wykorzystywana na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Energię cieplną dostarczamy do siemianowickich przedsiębiorstw, instytucji użyteczności publicznej oraz do siemianowickich mieszkań.

Energię cieplną wytwarzamy z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego, dbając o minimalizację wpływu spalanego węgla na otoczenie. Realizacja zadań proekologicznych powoduje, że produkcja energii cieplnej wyraźnie zminimalizowała swoje negatywne oddziaływanie na środowisko.

Ponadto "Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. zajmuje się obrotem oraz dystrybucją energii elektrycznej. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego (OSDn).

Forma prawna:

“Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142460 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy wynosi 487 600,00 PLN i został opłacony w całości.

Zakres działalności:

“Ciepłownia Siemianowice” sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym, zajmującym się produkcją ciepła, którego nośnikiem jest gorąca woda wykorzystywana na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Energię cieplną dostarczamy do siemianowickich przedsiębiorstw, instytucji użyteczności publicznej oraz do siemianowickich mieszkań w następujących obszarach i dzielnicach miasta:

 • Centrum – rejony ulic Sobieskiego, Hutniczej, Kopernika, Jedności, Katowickiej, Lipowej, Szkolnej, Trafalczyka, Jagiellońskiej, Kapicy, Olimpijskiej.
 • Michałkowice – rejony ulic: Stawowej, Bytomskiej, Oświęcimskiej, Orzeszkowej.

Koncesje, taryfy, decyzje administracyjne:

Działamy w oparciu o następujące akty prawne:

 • Koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie ciepła,
 • Koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na przesyłanie ciepła, dystrybucję ciepła,
 • Koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót ciepłem,
 • Koncesja Prezesa urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną,
 • Koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na dystrybucję energii elektrycznej,
 • Taryfa dla ciepła zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 • Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 • Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy ponad 50MWt, zatwierdzone decyzją Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie,
 • Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji, zatwierdzone decyzją Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie.