Energia cieplna

Energia cieplna

Zgodnie z zapisami koncesji "Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na wytwarzaniu ciepła, przesyłaniu ciepła, dystrybucji ciepła na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Siemianowice Śląskie.

Nośnikiem energii cieplnej, która produkowana jest w Ciepłowni Siemianowice jest gorąca woda, służąca do centralnego ogrzewania oraz na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Energię cieplną dostarczamy do siemianowickich przedsiębiorstw, instytucji użyteczności publicznej oraz do siemianowickich mieszkań w następujących obszarach i dzielnicach miasta:

 • Centrum – rejony ulic Sobieskiego, Hutniczej, Kopernika, Jedności, Katowickiej, Lipowej, Szkolnej, Trafalczyka, Jagiellońskiej, Kapicy, Olimpijskiej.
 • Michałkowice – rejony ulic: Stawowej, Bytomskiej, Oświęcimskiej, Orzeszkowej.

Ciepłownia Siemianowice promuje wśród administratorów i zarządców budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz mieszkańców ideę racjonalnego gospodarowania energią cieplną. Przedmiotowa idea obejmuje – obok już realizowanych zagadnień związanych z termomodernizacją budynków, właściwą wentylacją pomieszczeń – priorytet w zakresie wyboru źródła ogrzewania. Wszystkie te zagadnienia w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do poprawy jakości powietrza oraz środowiska naturalnego.

Przesłanki techniczno-ekonomiczne powinny decydować o wyborze źródła ogrzewania. W pierwszej kolejności należy wykorzystywać istniejącą w mieście infrastukturę sieci ciepłowniczych, powiązanych z źródłami zdalaczynnymi. Rezygnacja z niskosprawnych węglowych pieców grzewczych (wg literatury sprawność takiego pieca wynosi 25-40%) na rzecz źródła zdalaczynnego daje korzyści mieszkańcom, administratorom i zarządcom budynków oraz producentowi ciepła.

Korzyści dla mieszkańców:

 1. Zysk cennego czasu, który trzeba poświęcić na codzienną obsługę pieca, taką jak: czyszczenie z popiołu, ponowne załadowanie i rozpalenie wraz z utrzymywaniem ognia.
 2. Oszczędność czasu i finansów na poszukiwanie dostawców węgla, drewna na rozpałkę.
 3. Eliminacja uciążliwości w postaci zrzutu węgla do piwnicy i jego wnoszenie do domu.
 4. W niektórych przypadkach ze względów zdrowotnych lub podeszłego wieku  oszczędność finansów na zapłatę za przyniesienie węgla do domu.
 5. Eliminacja zapylenia mieszkania, sadzy na suficie i ścianach, brudu po wielu otwarciach pieca, aby dołożyć węgla oraz wymaganym okresowym czyszczeniem przewodów kominowych.
 6. Eliminacja ryzyka zaczadzenia.

Korzyści dla administratorów i zarządców budynków:

 1. Eliminacja wydatków na wymagane okresowe kontrole przewodów kominowych,
 2. Eliminacja wydatów na remont przewodów kominowych,
 3. Zaoszczędzone środki finansowe mogą być przeznaczone na inne cele, związane z poprawą komfortu zamieszkania.

Korzyści dla producenta ciepła:

 1. Dociążone źródło, w którym produkowane jest ciepło,
 2. Dociążone przesyły w sieciach ciepłowniczych.

Poruszając się po dzielnicach miasta Siemianowic Śląskich obserwujemy wiele budynków opalanych tradycyjnymi sposobami (węglowe piece grzewcze) oraz lokalnych kotłowni.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami o możliwościach podłączenia się do naszej sieci ciepłowniczej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu + 48 32 228 25 42 lub wysłanie zapytania drogą elektroniczną na adres sekretariat@cieplowniasiemianowice.pl