Kogeneracja powiatowa

 

"Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia pn.:

 

„Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności i wniosków o dofinansowanie (dotacja i pożyczka) dla zadania pod nazwą „Budowa układu kogeneracji w Ciepłowni Siemianowice” w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja powiatowa wraz z nadzorem nad realizacją zadania”.

 

Szczegóły postępowania znajdują się w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2023-53125-167741.

 

Aktualizacja: 18.08.2023 roku.

Beneficjent na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 2 926 000,00 zł netto (3 598 980,00 zł brutto).

W terminie określonym w zapytaniu ofertowym wpłynęła jedna oferta na wartość 2 596 100,00 zł netto ( 3 193 203,00 zł brutto).
Oferta została złożona przez firmę Audyty Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ulicy Leopolda Staffa 20F.