Inwestycje

"Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. na przestrzeni wielu lat swojej działalności gospodarczej prowadziła szereg inwestycji, które miały na celu poprawę efektywności produkcji oraz obniżenie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego. Inwestujemy i modernizujemy naszą infrastrukturę sieci i węzłów ciepłowniczych oraz urządzeń kotłowych. Do ważniejszych inwestycji zaliczamy:

  • przebudowę zespołu rurowego (podgrzewacze wody i powietrza), co umożliwiło poprawę sprawności pracy urządzeń, tym samym ograniczając emisję pierwotną (z rusztu paleniskowego),
  • zabudowanie dwóch elektrofiltrów na kotłach parowych i wodnych (Steinmüller),
  • zabudowanie urządzenia do suchego podciśnieniowego odbioru pyłu dymnicowego z odpylaczy wraz z system transportu i załadunku pyłu na samochody typu “cysterna”,
  • zmodernizowanie rusztów paleniskowych, poprzez które uzyskano kontrolowany ilościowo i miejscowo napływ powietrza niezbędnego w procesie spalania,
  • wybudowanie kotła wodnego o szczelnych ścianach typu Wrm12,
  • zmodernizowanie własnej magistrali ciepłowniczej o długości 3 km,
  • wybudowanie składowiska węgla wraz z systemem nawęglania.

Poza koncesyjną działalnością Ciepłownia wykonała szereg prac modernizacyjno-remontowych, takich jak:

  • montaż centralnego ogrzewania wraz z instalacją nadmuchu w Hali Tenisowej w Bytkowie,
  • wymiana instalacji centralnego ogrzewania i stacji wymienników ciepła w Zespole Szkół Technicznych Huty “Jedność” (obecnie Zespół Szkół Technicznych “Meritum”),
  • wykonanie trasy ciepłowniczej z rur preizolowanych do budynku mieszkalnego przy ul. Jedności i Przychodni Psychiatrycznej przy ul. Szkolnej.