SAIDI, SAIFI, MAIFI

 

SAIDI, SAFIMAIFI są to wskaźniki jakościowe, dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców.

 

SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej dzielimy na:

 1. planowane — wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia
  wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej;
 2. nieplanowane — spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

W zależności od czasu ich trwania, przerwy dzieli się na:

 1. przemijające (mikroprzerwy), trwające krócej niż 1 sekundę.
 2. krótkie, trwające nie krócej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,
 3. długie, trwające nie krócej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin,
 4. bardzo długie, trwające nie krócej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny,
 5. katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny.

 

Zgodnie z §41 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 roku Nr 93, poz. 623) "Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. jako Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDn), przedstawia wskaźniki jakościowe za rok ubiegły.

 

Wskaźniki SAIDI, SAIFI i MAIFI w roku 2023

 1. Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej (SAIDI nieplanowane) – 56,25 min
 2. Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowej długiej i bardzo długiej + katastrofalnej (SAIDI nieplanowane z katastrofalnymi) – 0 min
 3. Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy planowej długiej i bardzo długiej (SAIDI planowane) – 0 min
 4. Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich (SAIFI nieplanowane) – 0,70
 5. Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowych długich i bardzo długich + katastrofalne (SAIFI nieplanowane z katastrofalnymi) – 0
 6. Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw planowych długich i bardzo długich (SAIFI planowane) – 0
 7. Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI) – 0
 8. Liczba obsługiwanych odbiorców – 20