Sprzedawca z urzędu

 

„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. jest Operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej - z wyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego.

Na obszarze swojego działania „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. pełni rolę SPRZEDAWCY z URZĘDU.

Pełne dane podmiotu:

„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
ul. Olimpijska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6430000721
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000142460

 

Na obszarze nadrzędnego OSD w stosunku do „Ciepłowni Siemianowice” Sp. z o.o. jako ODSn SPRZEDAWCĄ z URZĘDU jest

„TAURON Sprzedaż” Sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6762337735
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000270491
Strona www sprzedawcy z urzędu

 

Infomacja opublikowana zgodnie z art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. f ustawy Prawo energetyczne.