Sprzedawca zobowiązany

 

Na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 261 z późniejszymi zmianami), informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. została wyznaczona z urzędu na okres od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku SPRZEDAWCĄ ZOBOWIĄZANYM na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego:

„Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich
ul. Olimpijska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6430000721
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000142460