Sprzedawca rezerwowy

"Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o. jako koncesjonowane przedsiębiorstwo energetyczne może wykonywać działalność gospodarczą, polegającą na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Siemianowice Śląskie, sieciami o napięciu 6kV i sieciami niskiego napięcia.

Zgodnie z zapisami art. 5aa ust. 4 Ustawy Prawo Energetyczne poniżej przedstawiono listę sprzedawców, pełniących funkcję Sprzedawcy rezerwowego na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A..

Na obszarze swojej działalności jako operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego sprzedawcą rezerwowym dla "Ciepłowni Siemianowice" Sp. z o.o. jest  TAURON Sprzedaż GZE Sp. z .o.o.

Sprzedawca rezerwowy TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.