Kodeksy Sieci i Wytyczne - Procedury, dokumenty

 

Kodeksy sieciowe to konkretne narzędzia, służące budowie jednolitego rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Zawierają one wspólne zasady funkcjonowania i zarządzania systemami energetycznymi oraz mają na celu eliminację barier technicznych dla dalszej integracji rynku.

 

Na kolejnych podstronach zostały przedstawione procesy (procedury) i dokumenty, opracowane na podstawie przyjętych regulacji prawnych, wynikających z Rozporządzeń, które zostały wymienione w zakładce Produkty -->> Energia elektryczna -->> Kodeksy Sieci i Wytyczne.