Połączenia spółek

 

Plan odwrotnego przejęcia Term Generation Sp. z o.o. przez "Ciepłownię Siemianowice" Sp. z o.o.

 

W dniu 25 marca 2024 roku został uzgodniony Plan połączenia spółek, pomiędzy "Ciepłownią Siemianowice" Sp. z o.o. jako "Spółką Przejmującą a Term Generation Sp. z o.o. jako "Spółką Przejmowaną".

 

Aby zapoznać się z planem, należy kliknąć poniższy link.

 

Plan połączenia spółek